Suzana Paunović - Pravo na jednakost pred zakonom

Kancelarija za ljudska i manjinska prava u saradnji sa UN Srbija i Delegacijom Evropske unije u Republici Srbiji organizovali su kampanju kojom je obeležena 70.ta godišnjica Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima.

U okviru kampanje izrađeno je 11 kratkih video spotova. Kroz ove spotove predstavnici Vlade Republike Srbije, međunarodnih organizacija, nezavisnih tela i civilnog društva približili su građanima Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima.

Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Srbije Suzana Paunović učestvovala je u kampanji u kojoj je govorila o članu 7. Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima - "Jednakost pred zakonom".