Suzana Paunović: Vlada posvećena unapređenju položaja osoba sa invaliditetom

Beograd, 4. novembar 2019. godine -  Direktorka Kancelarije Vlade Srbije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović izjavila je danas da je Srbija jedna od prvih zemalja koja je ratifikovala Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom, i da je Vlada u potpunosti posveđena njenom sprovođenju u cilju unapređenja položaja jedne od najranjivih društvenih grupa.

Paunović je, otvarajući skup posvećen predstavljanju opštih komentara 6 i 7 Komiteta za prava osoba sa invaliditetom UN-a, istakla da je u odnosu na period od pre deset godina, kada je Konvencija potvrđena, učinjen vidan napredak u unapređenju položaja osoba sa invaliditetom. Svesni smo da se i dalje suočavamo sa brojnim izazovima kada se radi o unapređenju ostvarivanja svih njihovih prava, navela je Paunović.

Paunović je objasnila da ovi opšti komentari bliže određuju primenu članova Konvencije u odnosu na jednakost i nediskriminaciju, kao i participaciju osoba sa invaliditetom i civilnog društva u implementaciji i monitoringu Konvencije.

Vlada Srbije je u proteklom periodu veliku pažnju posvetila unapređenju načina praćenja i sprovođenja svih preporuka UN mehanizama za ljudska prava. Među ovim preporukama, nalazi i veliki broj onih koji se odnose na unapređenje položaja osoba sa invaliditetom, istakla je Paunović.

Prema njenim rečima, mehanizmi UN za ljudska prava uputili su Srbiji ukupno 392 preporuka, od tog broja 65 preporuke je usmereno na unapređenje položaja osoba sa invaliditetom, među kojim i 37 Komiteta za prava osoba sa invaliditetom iz 2016.

Paunović je rekla da Vlada Srbije kontinuirano prati primenu dobijenih preporuka kroz rad Saveta Vlade za praćenje UN preporuka. Na ovaj način Srbija je postala jedina država u regionu i jedna od retkih država u svetu koja ima sistemski način praćenja svih preporuka UN, a te napore su prepoznala i pozitivno ocenila ugovorna tela UN i Savet za ljudska prava UN, ali i Evropska komisija u svojim izveštajima o napretku u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji, ocenila je Paunović.

Za nas je jako važno da organizacije civilnog društva koje se bave unapređenjem položaja osoba sa invaliditetom u punoj meri budu uključene u donošenje odluka, kao i praćenje sprovođenja preporuka, po modelu koji sami izaberu i na način koji ne ometa njihovu nezavisnost, dodala je Paunović.

Paunović se posebno zahvalila Damjanu Tatiću, doskorašnjem istaknutom članu UN Komiteta za prava osoba sa invaliditetom koji je radio na izradi ove analize i predstavljanju opštih komentara, ističući njegov veliki dopronos ne samo u radu ovog međunarodnog tela već i na unapređenju ugleda naše zemlje.

Ivanka Jovanović, izvršna direktorka Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom Srbije je istakla da će ova organizacija nastaviti da jača kapacitete organizacija civilnog društva za praćenje i sprovođenje preporuka Komiteta za prava osoba sa invaliditetom, kako bi u partnerstvu sa državom radila na daljem unapređenju položaja osoba sa invaliditetom. 

Okrugli sto je organizovan u okviru programa „Opšti komentari 6 i 7 Komiteta za prava OSI - konsultacije sa organizacijama osoba sa invaliditetom kao preduslov ravnopravnog učešća ovih osoba u društvu“ kojim je Kancelarija za ljudska i manjinska prava finansisjki podržala Nacionalnu organizaciju osoba sa invaliditetom (NOOOIS) u okviru Javnog konkursa „Sprovođenje antidiskriminacionih politika u Republici Srbiji za 2019. godinu“.