Treći pripremni sastanak delegacije Srbije za CEDAW

Beograd, 25. februar 2019. godine –Delegacija Republike Srbije održala je poslednji u nizu pripremnih sastanaka pred predstavljanje Četvrtog periodičnog izveštaja Republike Srbije o primeni Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena - CEDAW, saopštila je danas Suzana Paunović, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava i šef delegacije.

Državna delegacija predstaviće ovaj periodični izveštaj 28. februara u Palati nacija u Ženevi pred Komitetom za eliminisanje diskriminacije žena. Ovaj Komitett čine 23 eksperata Komiteta, koji će pored državnog izveštaja, razmatrati i izveštaje civilnog društva i Zaštitnika građana.

Paunović je upoznala članove državne delegacije da se danas pred CEDAW Komitetom razmatraju izveštaji organizacija civilnog društva u vezi sa sprovođenjem preporuka nadležnog Komiteta. Organizacije civilnog društva podnele su CEDAW Komitetu do sada 14 izveštaja iz senke, a svoj izveštaj podneo je i Zaštitnik građana, što govori o postojanju velike zainteresovanosti za pitanja poboljšanja opšteg položaja žena u našem društvu.

U prilog posvećenosti i ozbiljnosti u pripremama predstavljanja državnog izveštaja govori i činjenica da je delegacija Republike Srbije, koju čine predstavnici izvršne, zakonodavne i sudske vlasti održala do sada tri pripremna sastanka.

Takođe, u ovom pripremnom periodu održan je i sastanak predstavnicima Zaštitnika građana i organizacijama civilnog društva koje su svoje izveštaje iz senke podnele CEDAW komitetu, kako bi se sagledale i perspektive civilnog društva u sprovođenju preporuka CEDAW komiteta. Na ovom sastanku je postignuta saglasnost da je ovaj vid dijaloga između Vlade i civilnog sektora primer dobre prakse.

Za nas je veoma važno da se ovaj vid saradnje između  Vlade Srbije, civilnog društva, kao i nezavisnih tela unapređuje i razmenjuju mišljenja u cilju pronalaženja najboljeg načina da se postigne puno ostvarivanje rodne ravnopravnosti i unapredi položaj žena u Srbiji. Iako je sasvim prirodno da nam se stavovi po određenim pitanjima ne poklapaju u potpunosti, bitno je da svi zajedno radimo kako bi dostigli isti cilj, istakla je Paunović.

Republika Srbija je posvećena ispunjavanju odredaba iz Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW), ne samo što time ispunjava svoje međunarodne obaveze, već i zato što na taj način doprinosi sprovođenju politike rodne ravnopravnosti, kao poštovanja ljudskih i manjinskih prava, zaključila je Paunović.