Tribinski razgovor o Alanu Tjuringu

U okviru sprovođenja projekta „Stvaranje tolerancije i razumevanja prema LGBT populaciji u srpskom društvu“, Centar za kvir studije, uz podršku Centra za promociju nauke i Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, počeo je sa sprovođenjem ciklusa tribina pod nazivom „Velikani nauke i umetnosti i njihova zanemarena (homo)seksualnost“, kao deo implementacije kampanja na nacionalnom i lokalnom nivou, a u cilju podizanja svesti javnosti o problemima i temama relevantnim za LGBT osobe u Republici Srbiji. Prva tribina je održana u subotu 14.1.2017. godine u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu.

U okviru tribine Ana Ješić, urednica izdavačke kuće „Heliks“, Slobodan Bubnjević, urednik časopisa „Elementi“ i Đorđe Božović, filolog, održali su predavanje o životu Alana Matisona Tjuringa (1912-1954), jednog od rodonačelnika savremenih računara i veštačke inteligencije.

Alan Matison Tjuring poznat je, između ostalog, i po tome što je dešifrovao „Enigmu“, nacističku mašinu za šifrovanje, ali i po sopstvenom tragičnom kraju i postupanju države prema njegovoj homoseksualnosti, koja je tada još uvek bila stigmatizovana i kažnjiva prema zakonima Velike Britanije, iako je Alan Matison Tjuring nesporno zadužio ne samo Veliku Britaniju, već i celokupan tehnološki napredak čovečanstva.
Na tribini je prisustvovao i predstavnik Kancelarije za ljudska i manjinska prava.

Sledeće predavanje u okviru projekta „Velikani nauke i umetnosti i njihova zanemarena (homo)seksualnost“, biće održano u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju, Kraljice Natalije 45 (sala na prvom spratu), u subotu, 21. januara, od 14 sati, a diskutovaće se o Mišelu Fukou (1926 – 1984), velikom francuskom filozofu, teoretičaru i književnom kritičaru.