U poseti stažistima

U prostorijama  Kancelarije za ljudska i manjinska prava upriličena je poseta predsednika Nacionalnog saveta albanske nacionalne manjine Galipa Bećirija, stažistkinja i stažista  u okviru „Programa stažiranja za mlade – pripadnike manjina u državnim institucijama u Srbiji“ .

Tom prilikom su stažistkinje i stažisti bili bliže upoznati sa radom Nacionalnog saveta albanske nacionalne manjine i sa ostvarenim rezultatima u proteklom periodu. Učesnici Programa stažiranja su istakli važnost dobijene šanse da stiču znanje i radno iskustvo u državnim institucijama Republike Srbije.