U Ženevi predstavljen nacionalni mehanizam Srbije za praćenje primene UN preporuka

Beograd, 18. oktobar 2019. godine - Suzana Paunović, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava predstavila je u Ujedinjenim nacijama u Ženevi nacionalni mehanizam Srbije za praćenje primene UN preporuka, kojim ona predsedava.Događaj su zajednički organizovale Stalne misije Srbije, Belgije i Argentine pri Ujedinjenim nacijama, u okviru 42. zasedanja Saveta za ljudska prava UN-a. Događaju je prisustvovao šef UN sekcije za Univerzalni periodični pregled (UPR), predstavnici više od 20 zemalja članica UN-a i predstavnici međunarodnih organizacija.

U Srbiji se kontinuirano prate 392 preporuke Ujedinjenih nacija, u saradnji Vlade, nezavisnih tela, civilnog društva, kao i međunarodnih organizacija.  U ove aktivnosti su u punoj meri uključeni i predstavnici Parlamenta, a praćenje svih preporuka povezano je sa ispunjavanjem Ciljeva održivog razvoja iz Agende 2030 UN-a.

Mehanizam koji je razvila Srbija namenjen je postizanju kvaliteta sprovođenja ratifikovanih konvencija UN-a o ljudskim pravima i ispunjavanju obaveza koje iz njih proizilaze.

Za potrebe događaja izrađena je brošura u kojoj su predstavljene sve najznačajnije aktivnosti Saveta u proteklih pet godina od njegovog osnivanja.

Brošuru na srpskom jeziku možete preuzeti ovde

Brošuru na engleskom jeziku možete preuzeti ovde