Unapređenje izveštavanja o primeni Konvencije protiv rasne diskriminacije

Unapređenje izveštavanja o primeni Konvencije protiv rasne diskriminacije

Danas je u Palati Srbija počela sa radom dvodnevna konferencija posvećena unapređivanju
procesa izveštavanja nadzornim telima UN o primeni međunarodnih ugovora o ljudskim pravima.

Kancelarija za ljudska i manjinska prava, koja ima ključnu ulogu u ovom procesu, okupila je predstavnike relevantnih Ministarstava, Vladinih tela, državnih i pokrajinskih institucija kako bi zajednički razmotrili mogućnosti unapređivanja saradnje u ovoj oblasti. Izrada kvalitetnih državnih izveštaja podrazumeva postojanje dobre komunikacije i sa nezavisnim institucijama ljudskim prava i civilnim sektorom. Stoga su na ovu konferenciju pozvani i predstavnici Kancelarije Zaštitnika građana i Poverenice za zaštitu ravnopravnosti, kao i organizacija civilnog društva. Organizacija ovog skupa predstavlja značajan korak ka izradi kvalitetnog izveštaja o primeni Konvencije o eliminaciji svih oblika rasne diskriminacije koji je na redu za dostavljanje nadležnom UN Komitetu do početka januara 2014. godine, istakla je u uvodnoj reči Gordana Mohorović iz Kancelarije za ljudska i manjinska prava.

Jedan od osnovnih problema sa kojima se svi akteri susreću u ovom procesu jeste nedostatak ili nedovoljna dostupnost relevantnih i verodostojnih podataka. Stoga će konferencija posebnu pažnju posvetiti razmatranju mogućih rešenja ove problematike, kao i izradi indikatora ljudskih prava radi merenja postojanja diskriminacije u zakonima i/li u praksi javnog i privatnog sektora.

U uvodnim napomenama o značaju ove tematike govorili su Branko Ćirković iz Kancelarije Poverenice za zaštitu ravnopravnosti, Violeta Ćolić iz Kancelarije Zaštitnika građana i Đanfranko D`Eramo, rukovodilac tima IPA 2011 Projekta „Sprovođenje antidiskriminacionih politika“ u okviru kojeg se organizuje ova konferencija, a pod stručnim vođstvom Gregori Fabiana, međunarodnog eksperta za ljudska prava.