Upis Roma na Više škole i fakultete

index

U Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 03.06.2013. godine održan je sastanak predstavnika Kancelarije za ljudska i manjinska prava i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja o primeni mera afirmativne akcije za upis studenata romske nacionalnosti na više škole i fakultete čiji je osnivač Republika Srbija.

Sastanku su pristustvovali pomoćnik ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Slobodan Stupar, načelnica odeljenja za visoko obrazovanje Mirjana Vesović, zamenik direktora Kancelarije Dragoljub Acković, asistent zamenika direktora Emanuela Stanković, Anita Alić iz Misije OEBS-a u Srbiji i Slavica Vasić iz Grupe za unapređenje položaja Roma Kancelarije za ljudska i manjinska prava.

Mere afirmativne akcije u odnosu na pripadnike romske nacionalne manjine primenjuju se u Srbiji od školske 2003/2004. sprovode se na osnovu: člana 4. stav 2. Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina, člana 4. stav 2.  Zakona o potvrđivanju Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina, Strategije za unapređivanje položaja Roma u Republici Srbiji i Akcionog plana za sprovođenje Strategije za unapređivanje položaja Roma u Republici Srbiji mera 1.2.3  obezbeđivanje propisa kojima se uređuje primena mera afirmativne akcije,a od 2009. godine iZakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja kojipo prvi put direktno u oblasti obrazovanja predviđa mogućnost primena mera afirmativne akcije član 99. Upis učenika u srednju školu.

Kriterijumi za upis na više škole i fakultete su da kandidati romske nacionalnosti, koji prijemni ispit za upis u prvu godinu studija na više škole i fakultete čiji je osnivač Republika Srbija, odnosno ispit  za proveru sklonosti i sposobnosti, ako je polaganje takvog ispita predviđeno konkursom, polože prema propisanom postupku.

Kandidati romske nacionalnosti kao i lica sa invaliditetom, školske 2013/2014. godine, biće upisivani u statusu studenata koji se finansiraju iz buxeta, a u okviru broja utvrđenog Odlukom Vlade RS o broju studenata za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija koji se finansiraju iz buxeta za visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika i Odlukom Vlade RS o broju studenata za upis u prvu godinu osnovnih strukovnih studija koji se finansiraju iz buxeta za visoke  škole strukovnih studija čiji je osnivač Republika.

Svaka visokoškolska ustanova u Republici Srbiji čiji je osnivač Republika je obavezna da  za ove namene predvidi 2% od broja studenata koji se finansiraju iz buxeta.

Kancelarija za ljudska i manjinska prava je u obavezi da nadležnom ministarstvu dostavi spiskove studenata do 25. jula 2013. godine, za prvi, a do 23. septembra 2013. godine za drugi upisni rok. Prvi upisni rok je 18. jula 2013. godine, a drugi   2. septembra 2013. godine.