Uručena računarska oprema predstavnicima Nacionalnih saveta nacionalnih manjina

U sklopu IPA 2011. projekta "Implementacija antidiskriminacionih politika" 27.12. i 28.12.2012. godine predstavnicima Nacionalnih saveta nacionalnih manjina u Kancelariji za ljudska i manjinska prava podeljeni su desktop računari i štampači, predmet donacije EU, koje će koristiti za potrebe nacionalnih saveta.