Usvajanje Strategije borbe protiv diskriminacije do kraja juna

Direktor Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije Suzana Paunović najavila je danas da bi Vlada Srbije do kraja juna trebalo da usvoji Strategiju borbe protiv diskriminacije za period od 2013. do 2018. godine.

Paunović je na zajedničkoj konferenciji za novinare u Vladi Srbije, na kojoj je predstavljen rad Kancelarije za ljudska i manjinska prava i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, rekla da su u Srbiji najugroženiji pripadnici romske i LGBT populacije.

Među ugroženima, kako je dodala, su i osobe sa invaliditetom, deca i žene.

Prema njenim rečima, cilj Strategije borbe protiv diskriminacije jeste unapređenje položaja osetljivih grupa i manjina, kao i smanjenje opšteg nivoa diskriminacije u društvu.

Ona je ukazala na to da je ovaj dokument usmeren na devet osetljivih grupa i manjina, među kojima su žene, deca, LGBT osobe, stari, izbeglice, Romi i drugi.

Paunović je saopštila i da je Kancelarija za ljudska i manjinska prava inicirala formiranje dva saveta - za nacionalne manjine i za unapređenje položaja Roma, koji bi, takođe, trebalo da budu formirani do juna.

Direktor Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije Ivana Ćirković navela je da se priprema izveštaj o tome koliko je buxetskih sredstava dato organizacijama civilnog društva tokom 2012. godine

Ćirković je napomenula da će taj izveštaj obuhvatiti i pokrajinske i opštinske vlasti.