Usvojen Akcioni plan za sprovođenje Strategije prevencije i suzbijanja trgovine ljudima, posebno ženama i decom i zaštite žrtava

Beograd, 17. jul 2019. godine - Na sednici Vlade, koja je održana 11. jula 2019. godine, usvojen je Akcioni plan za sprovođenje Strategije prevencije i suzbijanja trgovine ljudima, posebno ženama i decom i zaštite žrtava za 2019. i 2020. godinu.

Usvajanjem ovog dokumenta dodatno se usklađuje zakonodavstvo sa pravnim tekovinama Evropske unije i stvaraju uslovi da se proaktvno deluje na ovom polju - identifikaciji, zaštiti žrtava i sankcionisanju odgovornih za trgovinu ljudima.

Uskoro će dokument biti dostupan na sajtu Vlade i Ministarstva unutrašnjih poslova.
 

Izvor: Vlada Republike Srbije