Vlada kontinuirano unapređuje položaj pripadnika nacionalnih manjina

Beograd, 28. mart 2019. godine – Predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da Vlada Republike Srbije radi na  kontinuiranom unapređenju položaja pripadnika nacionalnih manjina koje žive u našoj zemlji ističući da je rad Saveta za nacionalne manjine potvrda posvećenosti ovoj temi.  

Brnabić, koja je po četvrti put predsedavala sednici Saveta, naglasila je da su brojne aktivnosti Vlade i drugih institucija, medija, organizacija civilnog društva doprinele podizanju svesti građana o prisustvu pripadnika nacionalnih manjina u našoj zemlji i o njihovim pravima, kao i boljoj primeni antidiskriminacionog zakonodavstva.

Brnabić je navela da su u periodu između dve sednice Saveta usvajene izmene i dopune propisa kojima se regulišu prava nacionalnih manjina, pre svega Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina, Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, Zakona o službenoj upotrebi jezika i pisma, Zakona o matičnim knjigama i Zakona o lokalnoj samoupravi.

Ona je podsetila da su na izborima 4. novembra prošle godine članove nacionalnog saveta birali pripadnici 22 nacionalne manjine. Nakon uspešno sprovedenih izbora, konstituisani su svi nacionalni saveti, a pored postojećih nacionalnih saveta, obrazovana su još dva nova i to nacionalni savet poljske i nacionalni savet ruske nacionalne manjine.

Ona je upoznala predstavnike nacionalnih saveta nacionalnih manjina o značaju sprovođenja projekta Adresnog registra, koji zajedno realizuju Republički geodetski zavod, Pošta Srbije, Stalna konferencija gradova i opština i lokalne samouprave.

Ažuriranje adresnog registra je još jedan od važnih koraka u pravcu uvođenja reda u državi i modernizaciji državne uprave, istakla je premijerka i objasnila da će na ovaj način građanima i privredi biti omogućene efikasne i lako dostupne usluge koje pruža država.

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić je istakao da je predlog Koordinacije nacionalnih saveta da kultura u 2019. godini bude prioritetna oblast u kojoj se programi i projekti finansiraju iz Buxetskog fonda za nacionalne manjine. Savet za nacionalne manjine jednoglasno je usvojio ovaj predlog.

Ružić, koji je zamenik predsednika Saveta za nacionalne manjine, naveo je da je cilj koji se postiže dodelom sredstava iz Fonda za programe i projekte prioritetne oblasti unapređenje kulturne delatnosti nacionalnih manjina u Srbiji, dodajući da je za finansiranje ovih programa i projekata opredeljeno 30 miliona dinara.

Vršilac dužnosti direktora Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović predstavila je Sedmi, Osmi i Deveti izeštaj o sprovođenju Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina, ističući da je u toku izrada i Desetog izveštaja čije je predstavljanje planirano za april mesec.

Kancelarija za ljudska i manjinska prava je u saradnji sa Kancelarijom Saveta Evrope u Beogradu organizovala predstavljanje Analize izveštaja o primeni Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina, koja sadrži preporuke za buduća poboljšanja u skladu sa standardima Saveta Evrope i Evropske unije. Analizu su izradili eksperti angažovani od strane Saveta Evrope.