Zajedno do unapređenja položaja osoba sa invaliditetom

Beograd, 11. septembar 2020. - Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Vlade Republike Srbije, Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom (NOOIS) i Srpski filantropski forum započeli su zajedničku borbu za pristupačnost i unapređenje položaja osoba sa invaliditetom.

Ministar Zoran Đorđević, izvršni direktor Srpskog filantropskog foruma Veran Matić i izvršna direktorka NOOIS-a Ivanka Jovanović dogovorili su na današnjem sastanku stalnu koordinacija aktivnosti koje su usmerene ka rešavanju problema sa kojima se osobe sa invaliditetom svakodnevno suočavaju.

Đorđević je istakao da je zajednički cilj tih aktivnosti ostvarivanje boljeg položaja osoba sa invaliditetom, navodeći da resorno ministarstvo u kontinuitetu sprovodi aktivnosti kojima se unapređuje položaj ove kategorije stanovništva.

On je na sastanku, kojem je prisustvovala i pomoćnik ministra Biljana Barošević, poručio da će nastaviti da se zalaže za unapređenje uslova života osoba sa invaliditetom, njihovo ravnopravno učešće u društvu i obezbeđivanje jednakih mogućnosti za napredak u svakom smislu.

Povodom 3. nacionalnog dana davanja, koji se obeležava 9. oktobra, Srpski filantropski forum započeo je niz konkretnih aktivnosti za Srbiju bez barijera.

Reč je o organizaciji panel diskusija sa ciljem podizanja svesti o problemima osoba sa invaliditetom i davanje smernica za unapređenje pristupačnosti u Srbiji, prikupljanju sredstava za razvoj prevodilačkog video-relej centra za gluvoneme i za kupovinu specijalnih vozila za udruženja osoba sa invaliditetom, što je identifikovano kao jedan od većih strukturnih problema.

Matić je objasnio da Srpski filantropski forum, kroz svoj komitet za pristupačnost, nastoji da udruži osobe sa invaliditetom, kompanije koje zapošljavaju i poštuju standarde univerzalne pristupačnosti, ali i učestvuju u filantropskim aktivnostima kojima se rešavaju različite potrebe organizacija osoba sa invaliditetom.

Uzimajući u obzir to da se u Srbiji svaka četvrta osoba susreće sa problemom nepristupačnosti, dugoročna saradnja privatnog, nevladinog i državnog sektora ključna je za unapređenje položaja velikog broja naših sugrađana, podvukao je on.

Jovanović je najavila da će u okviru kampanje „Srbija bez barijera“ biti promovisani strateški rezultati ostvareni u oblasti unapređenja položaja osoba sa invaliditetom.

Ona je ukazala na to da je NOOIS, kao reprezentativna organizacija koja zastupa interese približno 800.000 osoba sa invaliditetom i njihovih zakonskih zastupnika, u okviru ove kampanje kreirao i postavio viber-stiker sa simbolom ove manifestacije radi podizanja svesti građana.

Jovanović je izrazila uverenje da će se zajedničkim snagama obezbediti još bolji položaj osoba sa invaliditetom.

Nacionalni dan davanja ove godine, zajedno sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, koje sprovodi kampanju pod sloganom "Srbija bez barijera", nastoji da doprinese rešavanju ključnih problema društva.

Rezultati svih aktivnosti koje su Srpski filantropski forum i Ministarstvo realizovali biće predstavljeni 9. oktobra, kao i 3. decembra, na Međunarodni dan osoba sa invaliditetom.

Izvor: Vlada Srbije