Vesti

3 Jun 2019 19:49

Početkom ove godine delegacija Srbije Komitetu za eliminaciju diskriminacije žena predstavila je izveštaj Srbije o sprovođenju te konvencije i međunarodnih obaveza na ovom planu u našoj zemlji.

9 Maj 2019 16:54

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave raspisalo je Konkurs za dodelu sredstava iz Buxetskog fonda za nacionalne manjine za realizaciju programa i projekata iz oblasti kulture.

Pages