Vesti

14 Jun 2013 16:56

Ključni očekivani efekti projekata koji se podržavaju iz sredstava Projektnog fonda za institucionalni razvoj (PROFID) su poboljšanje kvaliteta usluga koje državna uprava pruža građanima i privredi, rekla je državni sekretar Ministarstva pravde i drža

14 Jun 2013 16:56

Nadzorni odbor IPA 2011 Projekta „Sprovođenje antidiskriminacionih politika u Srbiji“ pozitivno je ocenio šestomesečni projektni izveštaj i dao zeleno svetlo za aktivnosti planirane u naredom polugodištu.
U okviru ovog Projekta, do sada su organizo

14 Jun 2013 11:03

Direktor Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije Suzana Paunović razgovarala je juče sa visokim komesarom za nacionalne manjine OEBS-a ambasadorom Knutom Volebekom.
Paunović je tom prilikom predstavila nadležnosti, najnovije a

14 Jun 2013 09:59

Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava dr Suzana Paunović razgovarala je juče sa visokim komesarom za nacionalne manjine OEBS-a, ambasadorom Knutom Vlebekom. Dr Paunović je predstavila nadležnosti, najnovije aktivnosti i prioritete u radu

12 Jun 2013 19:01

U Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 03.06.2013. godine održan je sastanak predstavnika Kancelarije za ljudska i manjinska prava i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja o primeni mera afirmativne akcije za upis studenata

12 Jun 2013 17:58

Konferencija o unapređenju izveštavanja ugovornim telima UN, održana 11. i 12. juna u Palati Srbija u organizaciji Kancelarije za ljudska i manjinska prava, bila je prilika da državni i nevladini akteri razmotre mogućnosti efikasnije saradnje u ovom pro

12 Jun 2013 17:48

U Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 05.06.2013. godine održan je sastanak predstavnika Kancelarije za ljudska i manjinska prava i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja o primeni mera afirmativne akcije za upis učenika ro

11 Jun 2013 19:39

Danas je u Palati Srbija počela sa radom dvodnevna konferencija posvećena unapređivanju procesa izveštavanja nadzornim telima UN o primeni međunarodnih ugovora o ljudskim pravima.
Kancelarija za ljudska i manjinska prava, koja ima ključnu ulogu u ovom p

11 Jun 2013 19:34

Vlada Republike Srbije usvojila je Akcioni plan za sprovođenje Strategije za unapređivanje položaja Roma na sednici održanoj 10. juna 2013. godine.
Merama, odnosno aktivnostima koje su definisane u Akcionom planu operacionalizuju se preporuke i prio

11 Jun 2013 19:32

Kancelarija za ljudska i manjinska prava koordinira izradu Akcionog plana za sprovođenje Strategije za unapređivanje položaja Roma za period 2012-2014. godina. Nacrt Akcionog plana izrađen je u proteklom periodu, a polazne osnove za njegovu izradu su bi

Pages