Vesti

7 Jun 2013 19:19

Na osnovu zaključka Konferencije posvećene unapređenju saradnje između državnih organa i nacionalnih saveta nacionalnih manjina, danas je u Palati Srbija u organizaciji Kancelarije za ljudska i manjinska prava i Koordinacije nacionalnih saveta nacionalni

6 Jun 2013 20:52

Kancelarija za ljudska i manjinska prava uspostavila je dobru saradnju sa svim nacionalnim savetima nacionalnih manjina. Ta saradnja je konstruktivna i na obostrano zadovoljstvo, i nacionalnih saveta i Kancelarije, odvija se kontinuirano. Ostvarivanje par

6 Jun 2013 04:34

suzana paunović o ljudskim pravima

Gostovanje direktorke Kancelarije za ljudska i manjinska prava na TV Kopernikus

 

5 Jun 2013 08:41

Mehanizmi za praćenje primene osnovnih međunarodnih ugovora o ljudskim pravima

Kancelarija za ljudska i manjinska prava je, u okviru IPA 2011 projekta “Implementacija antidiskriminacionih politika”, organizovala seminar za državne službenike na polo

4 Jun 2013 18:09

Vlada Republike Srbije usvojila je Odluku o obrazovanju Saveta za nacionalne manjine i Odluku o obrazovanju Saveta za unapređenje položaja Roma i sprovođenje Dekade uključivanja Roma (''Sl. glasnik RS'', br. 46/2013)

Odluka - Savet za nacionalne manjine

31 Maj 2013 22:03

Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije saopštila je danas da je delegacija Savetodavnog komiteta Komiteta ministara Saveta Evrope u okviru monitoringa sprovođenja Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina boravila u poset

31 Maj 2013 21:57

U sklopu monitoringa sprovođenja Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina, delegacija Savetodavnog komiteta posetila je Republiku Srbiju u periodu od 27. do 31. maja 2013. godine. Savetodavni komitet je telo koje pomaže Komitetu ministara Save

28 Maj 2013 20:19

Suzana Paunović, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava učestvuje na Regionalnoj konferenciji u Sarajevu, posvećenoj dobrim praksama u integraciji Roma u zemljama Zapadnog Balkana koja se održava u periodu od 28-30. maja. Na pomenutom skupu

24 Maj 2013 06:46

Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović ocenila je danas da ljudska prava u Srbiji imaju uzlaznu putanju i da su napravljeni pomaci, pa veruje da će izveštaj Amnesti internešnala za 2013. godinu biti bolji.
"U prethodnom peri

Pages