Vesti

3 Apr 2013 10:29

Od 144 preporuke koje su date u izveštaju Saveta zaljudska prava UN, delegacija Vlade Srbije koja je bila zasedanju tog tela prihvatila je 132, za koje se smatralo da će država u narednom periodu moći da ostvari, dok na 12 nije dat odgovor, rečeno je n

2 Apr 2013 10:30

Direktor Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije Suzana Paunović saopštila je danas da će se ta kancelarija uključiti u akciju prikupljanja novčane pomoći za operaciju devojčice Tijane Ognjanović, kojoj je hitno potrebna transplanta

2 Apr 2013 09:32

Kancelarija za ljudska i manjinska prava organizuje 5. aprila 2013. godine u Beogradu konferenciju na kojoj će biti predstavljen Nacrt nacionalne strategije za borbu protiv diskriminacije. Prema rečima Suzane Paunović, direktora kancelarije, u izradi do

1 Apr 2013 10:33

Postojeći zakoni, koji se odnose na rad saveta nacionalnih manjina u Srbiji su odlični i jedini problem predstavlja njihovo sprovođenje, zbog čega treba doneti odgovarajuće podzakonske akte, zaključeno je na skupu o unapređenju saradnje države i Saveta naci

29 Mar 2013 09:26

28 Mar 2013 10:29

U Beogradu je danas održana konferencija "Unapređenje saradnje između državnih organa i nacionalnih saveta nacionalnih manjina" u organizaciji Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije i Koordinacijom nacionalnih saveta nacionalnih m

26 Mar 2013 10:33

Suzana Paunović, direktorka kancelarije za ljudska i manjinska prava, prvi put nakon imenovanja u ekskluzivnom intervjuu za Trojku govori o stanju u oblasti ljudskih prava u Srbiji, ulozi regulatornih tela i značaju saradnje između vladinih institucija i n

26 Mar 2013 09:36

Kancelarija za ljudska i manjinska prava oragniziovala je, 26.3.2013. godine, pripremni sastanak sa predstavnicima međuministarske radne grupe i tematskih grupa, učesnika u procesu izrade Strategije za borbu protiv diskriminacije.
Konferencija na kojo

22 Mar 2013 10:38

Na inicijativu grupe za budućnost Dekade Roma u Beogradu je 19.03.2013., u organizaciji Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Srbije, održan sastanak sa predstavnicima Vladinog i nevladinog romskog sektora na kome je razgovarano o prošlosti, s

22 Mar 2013 09:40

Predstavnici Kancelarije za ljudska i manjinska prava primili su 20.3.2013. profesora Andreas Kofoed Bensted-a i učenike iz škole Den Alternative Skole iz Herolda u Danskoj u sklopu njihove studijska posete Republici Srbiji, radi  informisanja  o ostvari

Pages