Vesti

2 nov 2018 16:46

Razvojni program EU PRO objavio je javni poziv „Slažemo se“ za podršku projektima organizacija civilnog društva (OCD) i lokalnih samouprava (LS) koji za cilj imaju unapređenje socijalne kohezije u multietničkim opštinama iz dva regiona - Šumadije i zapadne Srbije i Južne i isto

1 nov 2018 13:34

Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Srbije Suzana Paunović otvoriće konferenciju povodom predstavljanja istraživanja „Analiza sprovođenja preporuka Komiteta UN za prava osoba sa invaliditetom“, koja će se održati u petak, 2. novembra 2018.

29 Oct 2018 10:48

Beograd, 27. oktobar 2018. godine - Intervju sa direktorkom vladine Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzanom Paunović za emisiju "Građanin".

25 Oct 2018 08:59

Beograd, 25. oktobar 2018. godine - Republička izborna komisija donela je na sednici 24. oktobra rešenja o utvrđivanju zbirnih izbornih lista kandidata za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina na neposrednim izborima raspisanim za 4. novembar 2018. godine.

23 Oct 2018 13:14

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić 19. oktobra 2018. godine u ponoć doneo je Rešenje o zaključenju Posebnog biračkog spiska nacionalnih manjina.

15 Oct 2018 11:13

Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, u skladu sa članom 102. stav 1. Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina manjina („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 20/14-US, 55/14 i 47/18 ), u periodu od 17. avgusta do 4. oktobra 2018.

Pages