Vesti

25 Jun 2019 09:57

Novi Sad, 24/25. jun  2019.

13 Jun 2019 14:12

U susret obeležavanju Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad starijim osobama, Narodna skupština Republike Srbije i Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije organizuju Javni događaj pod nazivom „Borba protiv nasilja nad starijim ženama“.

3 Jun 2019 19:49

Početkom ove godine delegacija Srbije Komitetu za eliminaciju diskriminacije žena predstavila je izveštaj Srbije o sprovođenju te konvencije i međunarodnih obaveza na ovom planu u našoj zemlji.

Pages