Документа: Националне мањине Билатерални Споразум

Наслов Област Сектор Статус Тип
Споразум између Србије и Црне Горе и Републике Хрватске о заштити права српске и црногорске мањине у Републици Хрватској и хрватске мањине у Србији и Црној Гори Билатерални Националне мањине Завршено Споразум
Споразум између Србије и Црне Горе и Републике Мађарске о заштити права мађарске националне мањине која живи у Србији и Црној Гори и српске националне мањине која живи у Републици Мађарској Билатерални Националне мањине Завршено Споразум
Споразум између Савезне владе Савезне Републике Југославије и Владе Румуније о сарадњи у области заштите националних мањина Билатерални Националне мањине Завршено Споразум
Споразум између Србије и Црне Горе и Републике Хрватске о заштити права српске и црногорске мањине у Републици Хрватској и хрватске мањине у Србији и Црној Гори Билатерални Националне мањине Завршено Споразум
Споразум између Србије и Црне Горе и Републике Македоније о заштити српске и црногорске националне мањине у Републици Македонији и македонске националне мањине у Србији и Црној Гори Билатерални Националне мањине Завршено Споразум
Споразум између Савезне владе Савезне Републике Југославије и Владе Румуније о сарадњи у области заштите националних мањине Билатерални Националне мањине Завршено Споразум