Документа: Људска права Међународни Конвенције

Конвенције
Наслов Област Сектор Тип Датум ажурирањаsort descending
Конвенција о укидању свих облика расне дискриминације Међународни Људска права Конвенције
Конвенцијa о правима детета Међународни Људска права Конвенције
Конвенција о спречавању мучења и нечовечних или понижавајућих поступака и кажњавања Савета Европе Међународни Људска права Конвенције
Конвенција УН о правима особа са инвалидитетом Међународни Људска права Конвенције
Конвенција о остваривању алиментационих захтева у иностранству (Њујорк, 20.06.1956. године) Међународни Људска права Конвенције
Конвенција о елиминисању свих облика дискриминације жена Међународни Људска права Конвенције
Конвенција против тортуре УН Међународни Људска права Конвенције
Конвенција о заштити свих лица од присилних нестанака Међународни Људска права Конвенције
Мапа пута за ефикасну равноправност Међународни Људска права Конвенције 9.10.2019
Међународни пактови
Наслов Област Сектор Тип Датум ажурирањаsort descending
Међународни пакт о економским, социјалним и културним правима Међународни Људска права Конвенције
Међународни пакт о грађанским и политичким правима Међународни Људска права Конвенције 4.07.2018
УПР
Наслов Област Сектор Тип Датум ажурирањаsort descending
UPR - Универзални периодични преглед Међународни Људска права Конвенције 11.07.2018