Документа: Људска права Међународни Конвенције

Конвенције
Наслов Областsort ascending Сектор Тип Датум ажурирања
Конвенција против тортуре УН Међународни Људска права Конвенције
Мапа пута за ефикасну равноправност Међународни Људска права Конвенције 9.10.2019
Конвенција о укидању свих облика расне дискриминације Међународни Људска права Конвенције
Конвенција о спречавању мучења и нечовечних или понижавајућих поступака и кажњавања Савета Европе Међународни Људска права Конвенције
Конвенцијa о правима детета Међународни Људска права Конвенције
Конвенција о остваривању алиментационих захтева у иностранству (Њујорк, 20.06.1956. године) Међународни Људска права Конвенције
Конвенција УН о правима особа са инвалидитетом Међународни Људска права Конвенције
Конвенција о елиминисању свих облика дискриминације жена Међународни Људска права Конвенције
Конвенција о заштити свих лица од присилних нестанака Међународни Људска права Конвенције
Међународни пактови
Наслов Областsort ascending Сектор Тип Датум ажурирања
Међународни пакт о грађанским и политичким правима Међународни Људска права Конвенције 4.07.2018
Међународни пакт о економским, социјалним и културним правима Међународни Људска права Конвенције
УПР
Наслов Областsort ascending Сектор Тип Датум ажурирања
UPR - Универзални периодични преглед Међународни Људска права Конвенције 11.07.2018