Документа: Људска права Међународни Конвенције

УПР
Наслов Област Секторsort ascending Тип Датум ажурирања
UPR - Универзални периодични преглед Међународни Људска права Конвенције 11.07.2018
Конвенције
Наслов Област Секторsort ascending Тип Датум ажурирања
Конвенција о елиминисању свих облика дискриминације жена Међународни Људска права Конвенције
Конвенција о заштити свих лица од присилних нестанака Међународни Људска права Конвенције
Конвенција против тортуре УН Међународни Људска права Конвенције
Мапа пута за ефикасну равноправност Међународни Људска права Конвенције 9.10.2019
Конвенција о укидању свих облика расне дискриминације Међународни Људска права Конвенције
Конвенција о спречавању мучења и нечовечних или понижавајућих поступака и кажњавања Савета Европе Међународни Људска права Конвенције
Конвенцијa о правима детета Међународни Људска права Конвенције
Конвенција о остваривању алиментационих захтева у иностранству (Њујорк, 20.06.1956. године) Међународни Људска права Конвенције
Конвенција УН о правима особа са инвалидитетом Међународни Људска права Конвенције
Међународни пактови
Наслов Област Секторsort ascending Тип Датум ажурирања
Међународни пакт о грађанским и политичким правима Међународни Људска права Конвенције 4.07.2018
Међународни пакт о економским, социјалним и културним правима Међународни Људска права Конвенције