Људска права

Универзална декларација о људским правима 1948.

Индикатори људских права

Циљеви одрживог развоја - брошура

Билтен ЕУ пројекта "Кључни кораци ка родној равноправности" (март-мај 2019.)

COVID - 19 

Канцеларија Високог комесара УН за људска права саопштила је да је COVID-19 тест друштва, влада, заједница и појединаца. “То је време за солидарност и сарадњу у борби против вируса и за ублажавање ефеката, често ненамерних, намењених заустављању ширења вируса ЦОВИД-19. Поштовање људских права широм спектра, укључујући економска, социјална права, грађанска и политичка права, биће од суштинског значаја за успех јавног здравства”.
У том циљу специјални известиоци Уједињених нација упутили су саопштења са препорукама владама у области људских права:

COVID-19 Безбедан приступ чистој пијаћој води  
COVID-19 Економске мере
COVID-19 Борба против расизма, ксенофобије и расне дискриминације
COVID-19 Становање
COVID-19 Информисање
COVID-19 Права особа са инвалидитетом