Национални савети

Адресар националних савета националних мањина

Информација о Конференцији "Унапређење сарадње између државних органа и националних савета националних мањина"

Информација о Радном састанку "У сусрет доношењу нових медијских закона"

Информација о Радном састанку „Унапређење образовања припадника националних мањина“

Информација о Радном састанку "Унапређење сарадње државних органа и националних савета мањина у области културе"

Обавештење о продужењу рока за достављање годишњих ревизорских извештаја

Решење о расподели годишње квоте националним саветима националних мањина за 2015. годину

Решење о расподели годишње квоте националним саветима националних мањина за 2016. годину

Решење о расподели годишње квоте националним саветима националних мањина за 2017. годину

Решење о расподели годишње квоте националним саветима националних мањина за 2018. годину


На основу Закона о буџету Републике Србије, у оквиру средстава опредељених за рад Канцеларије за људска и мањинска права, утврђена су средства за финансирање националних савета националних мањина. Канцеларија за људска и мањинска права је, након пријема свих ревизорских извештаја, сачинила преглед са освртом на налазе ревизора.

Информација о ревизорским извештајима националних савета националних мањина за 2014.

Финансијски извештаји за 2013. годину

Финансијски извештаји за 2014. годину

Финансијски извештаји за 2016. годину

 

Роковник за подношење финансијских извештаја у 2018. години

Образац за финансијско извештавање