Национални савети

2020. година

Адресар националних савета националних мањина

Образац за периодично финансијско извештавање 2020. година

Обавештење (23.3.2020.)

_____________________________________________________________________________________________________________

 

Информација о Конференцији "Унапређење сарадње између државних органа и националних савета националних мањина"

Информација о Радном састанку "У сусрет доношењу нових медијских закона"

Информација о Радном састанку „Унапређење образовања припадника националних мањина“

Информација о Радном састанку "Унапређење сарадње државних органа и националних савета мањина у области културе"

Обавештење о продужењу рока за достављање годишњих ревизорских извештаја

Решење о расподели годишње квоте националним саветима националних мањина за 2015. годину

Решење о расподели годишње квоте националним саветима националних мањина за 2016. годину

Решење о расподели годишње квоте националним саветима националних мањина за 2017. годину

Решење о расподели годишње квоте националним саветима националних мањина за 2018. годину


На основу Закона о буџету Републике Србије, у оквиру средстава опредељених за рад Канцеларије за људска и мањинска права, утврђена су средства за финансирање националних савета националних мањина. Канцеларија за људска и мањинска права је, након пријема свих ревизорских извештаја, сачинила преглед са освртом на налазе ревизора.

Информација о ревизорским извештајима националних савета националних мањина за 2014.

Финансијски извештаји за 2013. годину

Финансијски извештаји за 2014. годину

Финансијски извештаји за 2016. годину

 

Роковник за подношење финансијских извештаја у 2018. години

Образац за финансијско извештавање (стари)

 

Водич за финансијско пословање националних савета националних мањина

Водич за финансијско пословање националних савета националних мањина

Образац финансијског плана

Образац програмског буџета

Модел одлуке о усвајању финансијског плана

Модел одлуке о изменама и допунама финансијског плана

Модел одлуке о усвајању финансијског извештаја