Прописи

Уредба о критеријумима за расподелу средстава из буџета Р. Србије за финансирање рада националних савета националних мањина 2019. година

Уредба о поступку расподеле средстава из буџета Републике Србије за финансирање рада националних савета националних мањина

Одлука о образовању Савета за националне мањине 2015 (Службени гласник РС, број 32/2015)

Одлука о образовању Савета за националне мањине 2017 (Службени гласник РС, број 78/2017)

Одлука о образовању Савета за унапређење положаја Рома и спровођење декаде укључивања Рома

Састав Савета за унапређење положаја Рома и спровођење Декаде укључивања Рома (05.03.2015.)

Стратегија за унапређење положаја Рома у Републици Србији

Акциони план за спровођење Стратегије за унапређење положаја Рома у Републици Србији за период 2012-2014.

Инклузија Рома: Полазна студија

Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња за период од 2016. до 2025. године (срб)

Семинар: Социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији

Оперативни закључци јун 2013.

Operationnal conclusions june 2013.

Први извештај о имплементацији за период јун 2013. – април 2014.

Други извештај о имплементацији за период април 2014. – децембар 2014.

Second Implementation Report from April 2014. through December 2014.

Семинар о социјалном укључивању Рома и Ромкиња у РС-оперативни закључци (јун 2015.)

Social Inclusion Seminar:Roma Issues in the Republic of Serbia-operational conclusions (june 2015.)

Оперативни закључци 2016

Operationnal conclusions 2016