Оквирна конвенција за заштиту националних мањина

Оквирна конвенција за заштиту националних мањина је први свеобухватни  регионални међународни уговор и први правно обавезујући међународни инструмент који је у целини посвећен заштити националних мањина. Комитет министара Савета Европе усвојио је 1994. године Оквирну конвенцију, која је ступила на снагу 1. фебруара 1998. године. Савезна скупштина Савезна Република Југославије ратификовала је 1998. године Оквирну конвенцију за заштиту националних мањина („Службени лист СРЈ – Међународни уговори“, број 6/98). На позив Комитета министара Савета Европе, СР Југославија је приступила Оквирној конвенцији 11. маја 2001. године и она је за њу, у складу са одредбом члана 29 став 2 тог документа, ступила на снагу 1. септембра 2001. године.

Оквирна конвенција за заштиту националних мањина
 

Саветодавни комитет Оквирне конвенције за заштиту националних мањина сумирао је своја искуства и ставове о најважнијим питањима на која су наилазили у свом надгледању спровођења Оквирне конвенције, кроз тематске коментаре о специфичним питањима. До сада су усвојена четири таква тематска коментара.

Тематски коментар бр. 1 (2006)
Образовање на основу Оквирне конвенције за заштиту националних мањина

Тематски коментар бр. 2 (2008)
Делотворно учешће припадника националних мањина у културном, социјалном и економском животу и у јавним пословима

Тематски коментар бр. 3 (2012)
Право на употребу језика припадника националних мањина на основу Оквирне конвенције

Тематски коментар бр. 4 (2016)
Обим примене Оквирне конвенције за заштиту националних мањина