Други периодични извештај о примени Оквирне конвенције за заштиту националних мањина у РС

Други периодични извештај о примени Оквирне конвенције за заштиту националних мањина у РС

У складу са чланом 25 Оквирне конвенције за заштиту националних мањина, државе чланице су обавезане да подносе генераланом секретару Савета Европе пуну иформацију о законодавним и другим мерама предузетим у циљу остваривања принципа утврђених у Оквирној конвенцији, као и периодично све информације од важности за њено спровођење. Влада Републике Србије усвојила је 24. јануара 2008. године Други периодични извештај о примени Оквирне конвенције за заштиту националних мањина, који је достављен генералном секретару Савета Европе 4. марта 2008. године.

Други периодични извештај о примени Оквирне конвенције за заштиту националних мањина у Републици Србији српски


Друго мишљење Саветодавног комитета о примени Оквирне конвенције

Саветодавни комитет је 19. марта 2009. године усвојио Друго мишљење о спровођењу Оквирне конвенције у Републици Србији. Запажања, оцене и препоруке Саветодавног комитета  заснивају се на информацијама садржаним у Државном извештају и другим писаним изворима и на информацијама које је делегација Комитета добила у контактима са владиним институцијама и невладиним организацијама у току посете Београду, Новом Саду, Бујановцу, Нишу и Новом Пазару, у периоду од 3. до 7. новембра 2008. године.

Друго мишљење Саветодавног комитета о примени Оквирне конвенције за заштиту националних мањина у Србији срп.

Резолуција о примени Оквирне конвенције за заштиту националних мањина у Србији


Савет министара Савета Европе усвојио је 30. марта 2011. годинe Резолуцију CM/ResCMN(2011)7 о примени Оквирне конвенције за заштиту националних мањина у Србији.

Резолуција о примени Оквирне конвенције за заштиту националних мањина у Србији, српски

Резолуција о примени Оквирне конвенције за заштиту националних мањина у Србији, енглески

Циклус:

Тип:

Сектор:

Област: