Европска повеља о регионалним или мањинским језицима

Европска повеља о регионалним или мањинским језицима, настала у окриљу Савета Европе, представља допринос одржавању и развоју европског културног богатства и традиције, кроз заштиту историјских  регионалних и мањинских језика.

Комитет министара Савета Европе усвојио је 25. јуна 1992. године Европску повељу о регионалним или мањинским језицима, која је ступила  на снагу 1. марта 1998. године. Скупштина Србије и Црне Горе, на седници одржаној 21. децембра 2005. године, донела је Закон о ратификацији Европске повеље о регионалним или мањинским језицима („Службени лист СЦГ- Међународни уговори“, број 18/2005). Повеља је за Републику Србију као сукцесора државне заједнице Србија и Црна Гора ступила на снагу 1. јуна 2006. године.

Преузмите повељу

Povezane vesti: 
28 Феб 2018 22:36

Састанак представника републичких и покрајинских државних органа са представницима Комитета експерата Европске повеље о регионалним или мањинским језицима одржаће се 1. марта 2018. године у Палати Србија, са почетком у 10 часова.