Први периодични извештај о примени Европске повеље о регионалним или мањинским језицима у РС

У складу са чланом 15 Европске повеље о регионалним или мањинским језицима, државе чланице се обавезују да генералном секретару Савета Европе подносе извештај о политици коју предузимају, у сагласности са Делом II Повеље и о мерама које су предузете у примени одредаба Дела III Повеље. Први периодични извештај о примени Повеље о регионалним или мањинским језицима у Републици Србије усвојен је на седници Владе Републике Србије 14. јуна 2007. године и достављен Генералном секретару Савета Европе 11. јула 2007. године.

Први периодични извештај о примени Европске повеље о регионалним или мањинским језицима у Републици Србији, српски

Први периодични извештај о примени Европске повеље о регионалним или мањинским језицима у Републици Србији, (english)


Извештај Комитета експерата о примени Европске повеље о регионалним или мањинским језицима у Србији

Комитет експерата је 12. септембра 2008. године усвојио Извештај о примени Европске повеље о регионалним или мањинским језицима у Србији, који је представљен Комитету министара Савета Европе према члану 16 Повеље, заједно са Коментарима Републике Србије о Извештају Комитета експерата о примени Повеље у Србији.

Извештај Комитета експерата о примени Европске повеље о регионалним или мањинским језицима у Србији, (српски)

Извештај Комитета експерата о примени Европске повеље о регионалним или мањинским језицима у Србији, (english)

Циклус:

Тип:

Сектор:

Област: