Трећи периодични извештај о примени Оквирне конвенције за заштиту националних мањина у РС

Трећи периодични извештај о примени Оквирне конвенције за заштиту националних мањина у РС

У складу са чланом 25 Оквирне конвенције за заштиту националних мањина, државе чланице су обавезане да подносе генераланом секретару Савета Европе пуну иформацију о законодавним и другим мерама предузетим у циљу остваривања принципа утврђених у Оквирној конвенцији, као и периодично све информације од важности за њено спровођење. Влада Републике Србије усвојила је 24. јануара 2013. године Трећи периодични извештај о примени Оквирне конвенције за заштиту националних мањина, који је достављен генералном секретару Савета Европе.

Трећи периодични извештај о примени Оквирне конвенције за заштиту националних мањина у РС

Third Periodical Report of the framework convention fot the protection of national minorities
 

Треће мишљење Саветодавног комитета о примени Оквирне конвенције

Саветодавни комитет је 28. новембра 2013. године усвојио Треће мишљење о спровођењу Оквирне конвенције у Републици Србији. Запажања, оцене и препоруке Саветодавног комитета  заснивају се на информацијама садржаним у Државном извештају и другим писаним изворима и на информацијама које је делегација Комитета добила у контактима са владиним институцијама и невладиним организацијама у току посете Бујановцу, Нишу, Новом Пазару, Новом Саду и Београду, у периоду од 27. до 31. маја  2013. године.

Треће мишљење Саветодавног комитета о примени Оквирне конвенције

Third opinion of the framework convention for the protection of national minorities

 

Резолуција о примени Оквирне конвенције за заштиту националних мањина у Србији

Савет министара Савета Европе усвојио је 1. јула 2015. године Резолуцију CM/ResCMN(2015)8 о примени Оквирне конвенције за заштиту националних мањина у Србији.

Резолуција о примени Оквирне конвенције за заштиту националних мањина у Србији (српски)

Резолуција о примени Оквирне конвенције за заштиту националних мањина у Србији (енглески)

Циклус:

Тип:

Сектор:

Област: