Други периодични извештај о примени Европске повеље о регионалним или мањинским језицима у Републици Србији

Други периодични извештај о примени Европске повеље о регионалним или мањинским језицима у Републици Србији израдило је Министарство за људска и мањинска права у складу са чланом 15 и Ревидираном скицом за припрему трогодишњих извештаја, а на основу прилога републичких и покрајинских органа, јединица локалних самоуправа, као и других институција релевантних за примену Повеље.

Извештај  је усвојен на седници Владе Републике Србије 16. септембра 2010. године и достављен Генералном секретару Савета Европе.

Други периодични извештај о примени Европске повеље о регионалним или мањинским језицима у Републици Србије, срп.

Други периодични извештај о примени Европске повеље о регионалним или мањинским језицима у Републици Србије, енг.


Oдговори на додатна питања Комитета експерата у вези са Другим периодичним извештајем о примени Повеље у Србији

Oдговори на додатна питања Комитета експерата  у вези са Другим периодичним извештајем о примени Европске повеље о регионалним или мањинским језицима  у Србији израђени су у Министарству за људска и мањинска права, а на основу прилога релевантних републичких и покрајинских органа. Одговори су прослеђени  31. јануара 2011. године Секретаријату Европске повеље о регионалним или мањинским језицима.

Oдговори на додатна питања Комитета експерата у вези са Другим периодичним извештајем о примени Европске повеље о регионалним и

Oдговори на додатна питања Комитета експерата у вези са Другим периодичним извештајем о примени Европске повеље о регионалним и


Други извештај Комитета експерата о примени Европске повеље о регионалним или мањинским језицима у Србији

Комитет експерата је 4. мaja  2011. године усвојио  Други извештај о примени Европске повеље о регионалним или мањинским језицима у Србији, који је представљен Комитету министара Савета Европе према члану 16.  Повеље, заједно са Коментарима Републике Србије о Другом извештају Комитета експерата о примени Повеље у Србији.

Други извештај Комитета експерата о примени Европске повеље о регионалним или мањинским језицима у Србији(срб)

Други извештај Комитета експерата о примени Европске повеље о регионалним или мањинским језицима у Србији(енг)

Циклус:

Тип:

Сектор:

Област: