Трећи периодични извештај о примени Европске повеље о регионалним или мањинским језицима у РС

Трећи периодични извештај о примени Европске повеље о регионалним или мањинским језицима у Републици Србији израдила је Канцеларија за људска и мањинска права у складу са чланом 15 и Ревидираном скицом за припрему трогодишњих извештаја, а на основу прилога републичких и покрајинских органа, јединица локалних самоуправа, као и других институција релевантних за примену Повеље.

Извештај је усвојен на седници Владе Републике Србије 19. децембра 2014. године и достављен Генералном секретару Савета Европе.

Трећи периодични извештај о примени Европске повеље о регионалним или мањинским језицима у Републици Србији, српски

Трећи периодични извештај о примени Европске повеље о регионалним или мањинским језицима у Републици Србији, english


Трећи извештај Комитета експерата о примени Европске повеље о регионалним или мањинским језицима у Србији

Комитет експерата је 4. новембра 2015. године усвојио Трећи извештај о примени Европске повеље о регионалним или мањинским језицима у Србији, који је представљен Комитету министара Савета Европе заједно са Коментарима Републике Србије о Трећем извештају Комитета експерата, на основу којих је Комитет министара Савета Европе усвојио Препоруку CM/RecChl(2016)3 о примени Европске повеље о регионалним или мањинским језицима у Србији 27. априла 2016. године.

Трећи извештај Комитета експерата о примени Европске повеље о регионалним или мањинским језицима у Србији (срб)

Трећи извештај Комитета експерата о примени Европске повеље о регионалним или мањинским језицима у Србији (енг)

Циклус:

Тип:

Сектор:

Област: