Конвенција УН о правима особа са инвалидитетом

Главни документ: 
Конвенције

COVID-19: Ко штити особе са инвалидитетом?

Саопштење УН о особама са инвалидитетом

 

Женева, 17. март 2020.

Извештај надлежних власти Републике Србије о примени препорука број 34 и број 54 УН Комитета за права особа са инвалидитетом у вези са Иницијалним извештајем Републике Србије о примени Конвенције о правима особа са инвалидитетом

У тачки 70. Закључних запажања у вези са Иницијалним извештајем о примени Конвенције о правима особа са инвалидитетом, Комитет за права особа са инвалидитетом позвао је државуда у року од 12 месеци, у складу са чланом 35. (2) Конвенције, достави информацију у писаној форми  о  предузетим  мерама  на  спровођењу  препорука  Комитета изнесеним у ставовима 34 и 54 Закључних запажања.

Влада Републике Србије усвојила је Извештај о примени препорука 34 и 54 на седници 11. маја 2017. године, након чега је извештај достављен Комитету за права особа са инвалидитетом.

Извештај Србије у вези са применом препорука 34. и 54.

Report of the Republic Serbia regarding the implementation recommendations 34 and 54

 

Закључна запажања Комитета УН за права особа са инвалидитетом са препорукама Републици Србији за заштиту и унапређење положаја особа са инвалидитетом у наредном извештајном периоду (CRPD/C/SRB/CO/1)

На 15. заседању Комитета за права особа са инвалидитетом, 5 и 6. априла 2016. године у Женеви, државна делегација Републике Србије је представила Иницијални извештај о примени Конвенције о правима особа са инвалидитетом. Након претходног разматрања Иницијалног извештаја и одговора на додатна питања, као и интерактивног дијалога са делегацијом на поменутом заседању, Комитет је усвојиo Закључна запажања са препорукама Републици Србији за заштиту и унапређење положаја особа са инвалидитетом у наредном извештајном периоду (CRPD/C/SRB/CO/1).

Сходно тачки 71. Закључних запажања у вези са Иницијалним извештајем о примени Конвенције о правима особа са инвалидитетом, Република Србија као држава чланица, је у обавези да у наредном периоду првенствено усмери пажњу на спровођење ових закључних запажања и конкретних препорука Комитета за права особа са инвалидитетом.
 

Закључнa запажања о иницијалном извештају о Србији

Concluding observations on the initial report of Serbia

 

Одговори на додатна питања Комитета за права особа са инвалидитетом у вези са иницијалним извештајем Републике Србије о примени Конвенције о правима особа са инвалидитетом

Одговори на додатна питања Комитета за права особа са инвалидитетом у вези са иницијалним извештајем Републике Србије о примени Конвенције о правима особа са инвалидитетом усвојени су на седници Владе која је одржана 2. фебруара 2016. године, након чега су одговори упућени Комитету за права особа са инвалидитетом. 

Одговори на додатна питања Комитета за права особа са инвалидитетом

Responses to additional questions of the Committee

 

Усвојени Општи коментари на члан 9 и члан 12 Конвенције о правима особа са инвалидитетом

Нацрти Општих коментара на чланове 9 и 12 Конвенције УН о правима особа са инвалидитетом (CRPD)Комитет УН за права особа са инвалидитетом усвојио је у априлу 2014. године опште коментаре број 1, о члану 12 Конвенције о правима особа са инвалидитетом, који се односи на  једнако признање пред законом и пословну способност као и број 2 о члану 9 Конвенције о правима особа са инвалидитетом, који се односи на приступачност.

Ови коментари требало би да странама уговорницама, међународним организацијама, цивилном друштву, институцијама за људска права, научним радницима, новинарима и појединцима помогну у тумачењу и примени ових кључних одредаба Конвенције о правима особа са инвалидитетом. 

Општи коментар бр. 1

Општи коментар бр. 2

 

Нацрти Општих коментара на чланове 9 и 12 Конвенције УН о правима особа са инвалидитетом (CRPD)

Нацрти Општих коментара на чланове 9 и 12 Конвенције УН о правима особа са инвалидитетом (CRPD)Комитет УН за права особа са инвалидитетом је на својој Десетој седници (2-13. септембра 2013. године) усвојио нацрте Општих коментара који разрађују нормативни садржај права гарантованих члановима 9 и 12 Конвенције УН о правима особа са инвалидитетом (CRPD), а који се односе на приступачност и пословну способност. 

Нацрти су засад доступни само на енглеском језику.

Комитет очекује коментаре на усвојене нацрте до 31. јануара наредне године, а коначна верзија би требало да буде усвојена на наредном заседању Комитета у априлу 2014. године.

Draft General Comment on Article 9 of the Convention

Draft General comment on Article 12 of the Convention

 

Конвенција УН о правима особа са инвалидитетом

Генерална скупштина Уједињених нација је једногласно усвојила Конвенцију о правима особа са инвалидитетом 13. децембра 2006. године.

Конвенција је отворена за потписивање и ратификацију од 30. марта 2007. године.

Конвенција је ступила на снагу 3. маја 2008. године, након што је остварен довољан број ратификација. До сада је Конвенцију потписало 145 а ратификовало 87 држава чланица Уједињених нација.

Република Србија је потписала Конвенцију о правима особа са инвалидитетом и Опциони протокол 17. децембра 2007. године а ратификовала 31. јула 2009. године (“Службени гласник РС – Међународни уговори", бр. 42/2009 од 2.06.2009. године).

Конвенција предвиђа да особе са инвалидитетом укључују и оне који имају дугорочна физичка, ментална, интелектуална или чулна оштећења која у интеракцији са разним препрекама могу ометати њихово пуно и ефикасно учешће у друштву на једнакој основи са другима.

У складу са мотом међународног инвалидског покрета ,,Ништа о нама без нас", Уједињене нације су препоручиле да се у државне делегације које су учествовале у процесу израде предлога нацрта свеобухватне и интегралне конвенције о заштити и унапређивању права и достојанства особа са инвалидитетом укључе и особе са инвалидитетом.

Циљ ове конвенције је да се унапреди, заштити и осигура пуно и једнако уживање свих људских права и основних слобода свим особама са инвалидитетом и унапреди поштовање њиховог урођеног достојанства.

Основна начела ове Конвенције су: поштовање урођеног достојанства, индивидуална самосталност укључујући слободу властитог избора и независност особа; забрана дискриминације; пуно и ефикасно учешће и укључивање у друштво; уважавање разлика и прихватање особа са инвалидитетом као дела људске разноликости и човечанства; једнаке могућности; доступност; равноправност жена и мушкараца; уважавање развојних способности деце са инвалидитетом као и поштовање права деце са инвалидитетом на очување свог идентитета.

Конвенција о правима особа са инвалидитетом

Поједностављена конвенција о правима особа са инвалидитетом

 

Иницијални извештај о примени Конвенције о правима особа са инвалидитетом

Конвенција о правима особа са инвалидитетом Уједињених нација са опционим протоколом, усвојена је 2006. године и ступила на снагу 2008. године.

Република Србије је Конвенцију и Опциони протокол потврдила 2009. године.

У складу са чланом 35. став 1 Конвенције о правима особа са инвалидитетом Република Србија се обавезала да Комитету за права особа са инвалидитетом доставља извештаје о мерама предузетим у циљу извршавања обавеза из Конвенције, иницијални у року од две године након струпања на снагу за односну државу и периодичне најмање једном сваке четири године и кад год то Комитет затражи.

Иницијални извештај о примени Конвенције је у методолошком и садржајном смислу урађен у складу са смерницама Комитета за права особа са инвалидитетом.

Република Србија овим Иницијалним извештајем даје преглед мера које је предузела да би усагласила национални закон и политику са одредбама Конвенције, остварене резултате као и уочене проблеме и недостатке у приступу спровођења предузетих обавеза.

Влада Републике Србије је прихватила Иницијални извештај о примени Конвенције о правима особа са инвалидитетом 10.маја 2012.године.

Иницијални извештај на српском језику

Initial report on the implementation of the convention on the rights of persons with disabilities

Тип:

Сектор:

Област:

Povezane vesti: 
21 Окт 2020 09:53

Београд, 20. октобар 2020. године - Директорка Канцеларије за људска и мањинска права Сузана Пауновић рекла је данас да Србију обавезује Конвенција о правима особа са инвалидитетом и да је ратификацијом 2009. године она постала део унутрашњег права Србије.

19 Окт 2020 11:08

Директорка Канцеларије Владе Србије за људска и мањинска права Сузана Пауновић обратиће се на догађају поводом представљања разултата пројекта „Људска права за све“ који је реализовала Национална организација особа са инвалидитетом Србије (НООИС), уз финансијску подршку Канцела

2 Дец 2019 20:32

Директорка Канцеларије за људска и мањинска права Владе Србије Сузана Пауновић обратиће се у Суботици на манифестацији под називом „Различити, а исти“ у уторак, 3. децембра, са почетком у 13 часова, атријум хотела „Galleria” ( Суботица, Матије Корвина 17)

2 Дец 2019 08:38

Директорка Канцеларије Владе Србије за људска и мањинска права Сузана Пауновић обратиће се на заједничкој седници скупштинског Одбора за људска и мањинска права и равноправност полова и скупштинског Одбора за рад, социјална питања, друштвену укљученост и смањење сиромаштва, а п