UPR - Универзални периодични преглед

Главни документ: 
УПР

Универзални периодични преглед је нови механизам надзора поштовања људских права у земљама чланицама Уједињених нација који је дат у манадат Савету за људска права Резолуцијом Генералне скупштине УН 60/251 од 15. марта 2006. године.

Универзални периодични преглед Савет за људска права остварује разматрањем три основна документа ( државни  извештај о стању људских права, извештај Канцеларије високог комесара за људска права који се заснива на извештајима уговорних тела УН и информацијама специјалних процедура УН, извештај Канцеларије високог комесара УН за људска права који се заснива на информацијама невладиних организација и других заинтересованих субјеката) и  усменим дијалогом са државном делегацијом. Преглед се спроводи у оквиру Радне групе Савета за људска права.

 

Први циклус

Током првог циклуса Универзалног периодичног прегледа који је  трајао од  2008-2011. године  размотрено је стање људских права у 192 државе. За сваку државу усвојен је извештај о стању људских права који садржи сажетак свих корака прегледа, закључке и препоруке, као и  обавезе које је држава добровољно преузела. Република Србија  је  кроз први циклус Универзалног периодичног прегледа  прошла  5. децембра 2008. године и добила 24 тематски груписане препоруке од којих је прихватила 18.
Релевантни документи везани за Републику Србију у 1. циклусу Универзалног периодичног прегледа, могу се наћи на:http://www.ohchr.org/en/HRBodies/UPR/Pages/RSSession3.aspx
 

Други циклус

Други циклус Универзалног периодичног прегледа  ће се одвијати у периоду од 2012-2016. године. Република Србија треба да прође кроз други циклус Универзалног периодичног прегледа  почетком 2013. године.

Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу, Управа за људска и мањинска права је започела процес израде државног извештаја Републике Србије за други циклус Универзалног периодичног прегледа.

За више информација о UPR, посетите линкове:

http://www.ohchr.org/en/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx
http://www.upr-info.org/

 

Одговори РС на закључке и препоруке из нацрта Извештаја радне групе савета за људска права УН за процес UPR-а

Human Rights Council Universal Periodic Review (Second Cycle)

Нови модалитети Универзалног периодичног прегледа за други циклус
 

Влада Републике Србије је на седници 18. октобра 2012. године усвојила Закључак о прихватању извештаја Републике Србије за други циклус Универзалног периодичног прегледа који је сачињен у складу са ставом 5. Анекса Резолуције 16/21 Савета за људска права Уједињених нација.

Извештај за други циклус УПР српски

Izveštaj za drugi ciklus UPR  engleski
 

Трећи циклус

Савет за људска права УН усвојио је 29. јуна 2018. године, на свом 38. заседању у Женеви, извештај Радне групе за Универзални периодични преглед за Републику Србију. 

Република  Србија је кроз Трећи циклус Универзалног периодичног прегледа (УПР) прошла 24. јануара 2018. године у Женеви.

Наша земља је од 74 држава чланица УН добила 190 препорука, од којих је делегација Република Србије на лицу места прихватила 74, а за преосталих 116 препорука се обавезала да ће Савету за људска права УН доставити накнадно писано изјашњење. 

Након одржаних додатних консултација делегација Републике Србије  усагласила је ставове и образложења и прихватила 101, односно нотирала 15 препорука. На овај начин Република Србија је, у оквиру III циклуса УПР, од укупно 190 препорука прихватила 175 препорука, а нотирала 15 препорука.

Влада Републике Србије је на седници одржаној 26. априла 2018. године донела Закључак о усвајању Одговора Републике Србије на препоруке држава чланица Уједињених нација из Трећег циклуса Универзалног периодичног прегледа ( број 337-3138/2018 од 26. 04. 2018. године), након чега су Одговори достављени Савету за људска права УН.

Закључак о усвајању Извештаја

Извештај - Трећи циклус УПР

Report - III cycle UPR

Анекс - Трећи циклус УПР

Annex - III cycle UPR

Закључак о усвајању одговора на препоруке - Трећи циклус УПР

Одговори Републике Србије на препоруке - Трећи циклус УПР

Response - Recommendations - III cycle UPR

 

Брошура о примени препорука механизама УН за људска права - искуство Републике Србије

Brochure on the implementation of the recommendations of the UN human rights mechanisms-the experience of the Republic of Serbia

Тип:

Сектор:

Област:

Датум ажурирања: 
11. Јул 2018.
Povezane vesti: 
18 Сеп 2019 19:41

Директорка Канцеларије за људска и мањинска права Владе Србије Сузана Пауновић учествоваће на догађају под називом "Национални институционални механизми за примену препорука Универзалног периодичног прегледа - примери Аргентине, Белгије и Србије", који се одржава на маргинaма 4

29 Јун 2018 13:08

Савет за људска права УН усвојио је, на свом 38. заседању у Женеви, извештај Радне групе за Универзални периодични преглед за Републику Србију. 

14 Феб 2018 11:36

За шест месеци примене Закона о заштити жртава породичног насиља више од 30.000 жена је пријавило породично насиље, донето је 6.000 појединичних планова за жене које су биле жртве насиља, а 9.000 насилника исељено из својих станова, изјавила је председница Савета за праћење при