Конкурс за пројекте удружења ради унапређења положаја и статуса Рома у Републици Србији

Канцеларија за људска и мањинска права расписује КОНКУРС за пројекте удружења ради унапређења положаја и статуса Рома у Републици Србији.

Конкурс се расписује за доделу финансијских средстава удружењима регистрованим на територији Републике Србије, која предлог пројекта подносе у сарадњи са најмање још једним удружењем. Финансијска средства биће додељена удружењима која доставе предлоге пројеката Канцеларији за људска и мањинска права, а којима се остварују следећи циљеви у складу са Стратегијом за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период 2016 до 2025. године („Службени гласник РС“, број 26/2016) :

-     Подстицање позитивног деловања шире друштвене заједнице према представницима ромске популације у циљу спречавања дискриминације

-     Унапређивање положаја Рома кроз обезбеђење остваривања права на образовање, запошљавање, здравствену заштиту.

-     Унапређење приступа услугама социјалне заштите ради смањења сиромаштва и повећања социјалне укључености Рома и Ромкиња у локалној заједници, креирање и промовисање интегралних локалних услуга/сервиса/програма, са акцентом на програме превенције насиља над Ромкињама и насиља у породици, трговине људима, интеграције повратника по уговору о реадмисији.

Текст конкурса

Смернице за подносиоце предлога пројекта

Образац предлога пројекта

Образац буџета предлога пројекта

Образац наративног приказа буџета пројекта

Изјава о партнерству

Биографија

Листа прихваћених и одбијених предлога пројеката

Одлука о прихватању ранг листе и финансирању изабраних пројеката (1.11.2016.)
 

Обрасци:

Образац за завршни финансијски извештај о реализацији пројекта

Образац за наративни извештај о реализацији пројекта

Тип:

Сектор:

Датум ажурирања: 
01. Нов 2016.