Јавни позив независним експертима за кандидатуру за чланство у Саветодавном комитету Оквирне конвенције за заштиту националних мањина Савета Европе

Канцеларија за људска и мањинска права, у сарадњи са Канцеларијом за сарадњу са цивилним друштвом и Министарством спољних послова, упућује Јавни позив независним експертима за кандидатуру за чланство у Саветодавном комитету Оквирне конвенције за заштиту националних мањина Савета Европе. Рок за подношење пријава је од 18. априла до 5. маја 2016. године.

Информације о критеријумима које кандидати треба да испуњавају, потребној документацији коју треба да доставе уз пријаву, роковима и начину одабира кандидата, садржане су у Јавном позиву.  

Текст Јавног позива

Модел биографије

***
Комисија за избор независних експерата за кандидатуру за чланство у Саветодавном комитету Оквирне конвенције за заштиту националних мањина Савета Европе, у чијем саставу су били представници Канцеларије за људска и мањинска права, Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом и Министарства спољних послова, након оцене пристиглих пријава за кандидатуру за чланство у Саветодавном комитету у складу са критеријумима утврђеним у Јавном позиву за кандидатуру, сачинила је следећу Ранг листу кандидата.

Ранг листа
 
***
На предлог Комисије за избор независних експерата зa кандидатуру за чланство у Саветодавном комитету Оквирне конвенције за заштиту националних мањина Савета Европе, в.д. директора Канцеларије за људска и мањинска права донела је 2. јуна 2016. године Одлуку о избору независних експерата зa кандидатуру за чланство у Саветодавном комитету Оквирне конвенције за заштиту националних мањина Савета Европе. 

Одлука

Тип:

Сектор:

Датум ажурирања: 
05. Maj 2016.