Конкурс за пројекте удружења ради унапређења и заштите људских права у Републици Србији у оквиру програма „Спровођење антидискриминационих политика у Републици Србији“.

Канцеларија за људска и мањинска права расписује К О Н К У Р С за пројекте удружења ради унапређења и заштите људских права у Републици Србији у оквиру програма „Спровођење антидискриминационих политика у Републици Србији“.

Конкурс се расписује за доделу финансијских средстава удружењима регистрованим на територији Републике Србије, која предлог пројекта подносе у сарадњи са најмање још једним удружењем. Финансијска средства биће додељена удружењима која доставе предлоге пројеката Канцеларији за људска и мањинска права, а којима се остварују следећи циљеви:

- Подстицање позитивног деловања шире друштвене заједнице према појединим осетљивим друштвеним групама и према појединцима из тих група, нарочито имајући у виду децу и младе у ризику од социјалног искључивања, жене, особе са инвалидитетом, старије особе, избеглице и интернорасељена лица, као и припаднике ЛГБТИ популације;

- Развој и подстицање образовања и друштвене свести о значају толеранције и поштовања различитости у циљу смањења општег нивоа дискриминације;

- Промоција и унапређење поштовања принципа једнакости и једнаких права у циљу спречавања, односно смањења свих врста и посебних случајева дискриминације особа које припадају осетљивим категоријама становништва, које су често суочене са дискриминацијом као и вишеструко дискриминисаних особа, путем спровођења низа активности које ће допринети унапређењу положаја одређене групе промоцији вредности и начела неотуђивости основних људских права
 

Текст конкурса

Смернице за подносиоце предлога пројекта

Образац предлога пројекта

Образац буџета предлога пројекта

Образац наративног приказа буџета пројекта

Биографија

Листа прихваћених и одбијених предлога пројеката (објављено 1. априла 2016. године)

Правилник о измени Правилника о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава о условима и начину за отварање и ук

Правилник о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава о условима и начину за отварање и укидање подрачуна код

Одлука о избору програма који се финансирају

 
Обрасци:

Образац плана месечних активности

Образац за извештавање о реализованим месечним активностима

Образац за завршни финансијски извештај о реализацији пројекта

Образац за наративни извештај о реализацији пројекта

Тип:

Сектор:

Датум ажурирања: 
14. Феб 2016.