Конкурс за пројекте удружења ради унапређења положаја и статуса Рома у Србији

Конкурс се расписује за доделу финансијских средстава удружењима регистрованим на територији Републике Србије, која предлог пројекта подносе у сарадњи са најмање још једним удружењем. Финансијска средства биће додељена удружењима која доставе предлоге пројеката Канцеларији за људска и мањинска права, а којима се остварују следећи циљеви:

- Унапређење квалитета живота ромске популације кроз креирање и промовисање интегралних локалних услуга/сервиса/програма;

- Подстицање позитивног деловања шире друштвене заједнице према представницима ромске популације, као социјално угрожене популације;

- Програми намењени већем укључивању Ромкиња и младих припадника ромске популације.
 

Текст конкурса

Смернице за подносиоце предлога пројеката

Образац предлога пројекта

Образац буџета предлога пројекта

Образац наративног приказа буџета пројекта

Изјава о партнерству

Биографија

Семинар о социјалном укључивању Рома и Ромкиња у РС-оперативни закључци (јун 2015.)

Social Inclusion Seminar:Roma Issues in the Republic of Serbia-operational conclusions (june 2015.)

 

Листа прихваћених и одбијених предлога пројеката (објављено 02.12.2015. године)

Одлука о избору програма за финансирање

 

Обрасци:

Образац плана месечних активности

Образац за извештавање о реализованим месечним активностима

Образац за завршни финансијски извештај о реализацији пројекта

Образац за наративни извештај о реализацији пројекта

Тип:

Сектор:

Датум ажурирања: 
14. Окт 2015.