К О Н К У Р С за пројекте удружења ради унапређења и заштите људских права у Републици Србији у оквиру пројекта „Стварање толеранције и разумевања према ЛГБТ популацији у српском друштву“

Канцеларија за људска и мањинска права расписује конкурс за доделу финансијских средстава удружењима регистрованим на територији Републике Србије, која својим статутом препознају унапређење и заштиту положаја осетљивих друштвених група, основне принципе људских права, као и унапређење и заштиту положаја, људских права и слобода ЛГБТИ особа. Финансијска средства биће додељена удружењима која доставе предлоге пројеката Канцеларији за људска и мањинска права, а којима се остварују следећи циљеви:

Општи циљ је стварање окружења које промовише различитости, инсистира на признавању једнаких права за све, социјалној инклузији ЛГБТИ особа и поштовању демократских принципа грађанског друштва.

Специфични циљеви кампање укључују:
- Повећање нивоа информисаности о темама и изазовима који су значајни за ЛГБТИ популацију у Србији;
- Отклањање постојећих предрасуда и стереотипа о припадницима/ама ЛГБТИ популације;
- Смањење стигме и дискриминације према ЛГБТИ популацији;
- Промоцију основних и других људских права загарантованих Уставом Реублике Србије, без обзира на индивидуалне карактеристике укључујући и сексуалну оријентацију и родни идентитет.
 
КОНКУРС ЈЕ ОТВОРЕН ОД 03.08.2015. ДО 24.08.2015. ГОДИНЕ У 15:30 ЧАСОВА.

Текст конкурса

Смернице за подносиоце предлога пројеката

Образац предлога пројекта

Образац буџета предлога пројекта

Образац наративног буџета предлога пројекта

Листа прихваћених и одбијених пројеката (објављено 15.09.2015.)

Одлука о прихватању ранг листе

 

Обрасци:

Образац плана месечних активности

Образац за извештавање о реализованим месечним активностима

 

Извештаји:

Завршни извештај о реализацији пројекта

Завршни финансијски извештај о реализацији пројекта

Тип:

Сектор:

Датум ажурирања: 
24. Ауг 2015.