ПОНОВЉЕНИ Конкурс за радно место Координатор за ромска питања – општина Свилајнац

Конкурс је отворен седам (7) дана од дана објаљивања, а најкасније до 19. јуна 2015. године до 16 часова.

Стална конференција градова и општина - Савеза градова и општина Србије

у оквиру пројекта „СКГО Мрежа за ромска питања“ расписује конкурс за

Координатора за ромска питања

који ће бити ангажован у периоду од 01.07.2015. године до 15.12.2015. године у општини Свилајнац

Пројекат је посвећен успостављању механизама комуникације и размене информација СКГО са њеним чланицама по питањима рада Мреже за инклузију Рома, а која се тичу пружања подршке градовима, општинама и градским општинама у унапређењу положаја ромске националне мањине (спречавање свих облика дискриминације, запошљавање, образовање, здравство, социјална заштита и становање), као и са потребом запослених у локалним самоуправама који се баве овим темама да међусобно размене знања и искустава из праксе.

Пројекат је део већег пројекта „Јачање улоге локалног ромског координатора у локалним самоуправама у Србији“ који финансијски подржава Краљевина Шведска/ Шведска међународна агенција за развојну сарадњу (Сида), a спроводе СКГО и Мисија Организације за европску безбедност и сарадњу (OEБС) у Србији, а као део пројекта „Техничке подршке Канцеларији за људска и мањинска права за спровођење Стратегије за унапређивање положаја Рома у Републици Србији“.

Сви заинтересовани кандидати могу погледати оглас на сајту СКГО, секција конкурси:  http://skgo.org/contests/123 и послати своје пријаве на адресу:
Стална конференција градова и општина
Македонска 22
11000 Београд
са назнаком: Kонкурс за спољног сарадника - Координатор за ромска питања - место ангажовања или на е -mail:
danijela.pocuca@skgo.org
 
Пријава мора да садржи биографију кандидата.

Текст конкурса

Тип:

Сектор:

Датум ажурирања: 
19. Јун 2015.