Конкурс за радно место Координатор за ромска питања при градовима, општинама и градским општинама

Стална конференција градова и општина - Савеза градова и општина Србије у оквиру ројекта „СКГО Мрежа за ромска питања“ расписује конкурс за Координатора за ромска питања који ће бити ангажован у следећим градовима, општинама и градским општинама: 1. Лајковац, 2. Параћин, 3. Костолац, 4. Палилула (Ниш), 5. Свилајнац, 6. Шабац, 7. Пожега, 8. Суботица, 9. Бор, 10. Вождовац (Београд).

Период ангажовања јун 2015. године -децембар 2015.године
Конкурс је отворен седам (7) дана од дана објављивања, а најкасније до 03. јуна 2015. године до 16 часова. Заинтересовани кандидати могу послати своје пријаве на адресу:

Стална конференција градова и општина
Македонска 22
11000 Београд

са назнаком: Конкурс за спољног сарадника - Координатор за ромска питања - место ангажовања или на е -mail: danijela.pocuca@skgo.org.

Пријава мора да садржи биографију кандидата и назнаку о месту ангажовања (навести град, општину и/или градску општину које пројекат обухвата).

Конкурс

Тип:

Сектор:

Датум ажурирања: 
03. Јун 2015.