Конкурс за пројекте удружења ради унапређења и заштите људских права у Републици Србији у оквиру програма „Спровођење антидискриминационих политика у Републици Србији“

Конкурс се расписује за доделу финансијских средстава удружењима регистрованим на територији Републике Србије, која предлог пројекта подносе у сарадњи са најмање још једним удружењем. Финансијска средства биће додељена удружењима која доставе предлоге пројеката Канцеларији за људска и мањинска права, а којима се остварују следећи циљеви:

Подстицање позитивног деловања шире друштвене заједнице према појединим осетљивим друштвеним групама и према појединцима из тих група, нарочито имајући у виду жртве насиља у породици, жртве трговине људима, децу и младе у ризику од социјалног укључивања, као и припаднике ЛГБТ популације.
Развој и подстицање образовања и друштвене свести о значају толеранције и поштовања различитости у циљу смањења општег нивоа дискриминације
Промоција и унапређење поштовања принципа једнакости и једнаких права у циљу спречавања, односно смањења свих облика и посебних случајева дискриминације особа које припадају осетљивим категоријама становништва, које су често суочене са дискриминацијом (припадници националних мањина, жене, ЛГБТ особе, особе са инвалидитетом, старије особе, деца, избеглице, интерно расељена лица и друге угрожене мигрантске групе, лица чије здрaвствено стање може бити основ дискриминације),као и вишеструко дискриминисаних особа, путем спровођења низа активности које ће допринети унапређењу положаја одређене групе/мањине, промоцији вредности и начела неотуђивости основних људских и мањинских права.

 

Текст конкурса

Смернице за подносиоце предлога пројеката

Образац предлога пројекта

Образац буџета предлога пројекта

Образац наративног приказа буџета пројекта

Изјава о партнерству

Биографија

Листа прихваћених и одбијених пројеката (објављено 10. јула 2015.)

Одлука о прихватању ранг листе и финансирању изабраних пројеката

 

Извештаји

Завршни извештај о реализацији пројекта

Завршни финансијски извештај о реализацији пројекта

Тип:

Сектор:

Датум ажурирања: 
11. Maj 2015.