Конкурс за пројекте удружења ради унапређења положаја и статуса Рома у Републици Србији

Конкурс се расписује за доделу финансијских средстава удружењима регистрованим на територији Републике Србије, која предлог пројекта подносе у сарадњи са најмање још једним удружењем. Финансијска средства биће додељена удружењима која доставе предлоге пројеката Канцеларији за људска и мањинска права, а којима се остварују следећи циљеви:

1. Ефикаснија имплементација постојећих стратешких докумената који се тичу положаја и статуса припадника ромске популације у Србији, кроз израду релевантних извештаја и истраживања;

2. Унапређење квалитета живота ромске популације кроз креирање и промовисање интегралних локалних услуга/сервиса/програма;

3. Подстицање позитивног деловања шире друштвене заједнице према представницима ромске популације, као социјално угрожене популације;

4. Програми намењени већем укључивању Ромкиња и младих припадника ромске популације

 

Текст конкурса

Смернице

Образац за писање предлога пројекта

Образац буџета

Изјава о партнерству

 

Резултати конкурса

 

Одлука о прихватању ранг листе (објављено 24.10.2014.)

 

Извештаји:

Извештај о реализацији пројекта

Завршни финансијски извештај

 

Обрасци за месечно извештавање о пројектним активностима:

Завршни финансијски извештај

Образац за извештавање о реализацији месечних активности

Тип:

Сектор:

Датум ажурирања: 
07. Ауг 2014.