Афирмативна акција

Канцеларија за људска и мањинска права позива припаднике ромске националне мањине да у складу са Упутством за спровођење заједничког конкурса за упис студенатa у прву годину основних и интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач Република за школску 2014/2015. годину, број 612-00-988/2014-04 од 11.06.2014.године, Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Захтев за упис доступан је на сајту Канцеларије за људска и мањинска права www.ljudskaprava.gov.rs  

Захтев је потребно попунити, потписати и доставити Канцеларији за људска и мањинска права Владе Републике Србије, Булевар Михајла Пупина 2, Нови Београд, непосредно на писарници свакога дана од 7.30 до 15.30 или путем поште, најкасније до 10.09.2014. године.

У циљу брже припреме, попуњен и потписан обрзац захтева могуће је упутити и путем факса на број: 011/213 – 33 -39 или скениран на е-mail адресу afirmativna.akcija@ljudskaprava.gov.rs. Уколико се захтв доставља путем факса или електронски исти је неопходно доставити и путем поште до 10.09.2014. године.

Контакт особа у Канцеларији за људска и мањинска права је Александра Михајловић Новикова  тел. 011/22 50 662 и/или моб.тел. 062/80 55 056.  

 

Захтев за упис студената припадника ромске националне мањине

Упутство за упис

Тип:

Сектор:

Датум ажурирања: 
10. Сеп 2014.