Конкурс за пројекте удружења ради унапређења положаја и статуса Рома у Републици Србији

Конкурс се расписује за доделу финансијских средстава удружењима регистрованим на територији Републике Србије, која предлог пројекта подносе у сарадњи са најмање још једним удружењем. Финансијска средства биће додељена удружењима која доставе предлоге пројеката Канцеларији за људска и мањинска права, а којима се остварују следећи циљеви:

1. Превенција и  помоћ у спровођењу политика у области азила и реадмисије, са посебним нагласком на унапређење превенције у наведеним областима у важећем законодавном оквиру и у складу са европским стандардима, са фокусом на ромску популацију;

2. Ефикаснија имплементација постојећих стратешких докумената који се тичу положаја и статуса Рома у Србији, кроз израду релавантних извештаја и истраживања;

3. Унапређење квалитета живота ромске популације кроз креирање и промовисање интегралних локалних услуга/сервиса/програма  (међусекторских и међуопштинских);

4. Превенција и сузбијање трговине људима кроз иновативне локалне програме као и кроз подизање свести о постојећим облицима трговине у Републици Србији, са фокусом на ромску популацију;

Подстицање позитивног деловања шире друштвене заједнице према представницима ромске популације, као социјално угрожене популације у домену миграција – националних, регионалних и ка ЕУ.

 

Текст конкурса

Смернице

Образац за писање предлога пројекта

Образац буџета

Изјава о партнерству

Резултати конкурса

 

Резултати конкурса

 

Одлука о прихватању ранг листе (објављено 4.11.2013.)

 

Извештаји:

Извештај о реализацији пројекта

Завршни финансијски извештај

 

Обрасци за месечно извештавање о пројектним активностима:

Образац планираних месечних активности

Образац за извештавање о реализацији месечних активности

Тип:

Сектор:

Датум ажурирања: 
18. Нов 2013.