Конкурс за пројекте удружења ради унапређења и заштите људских права

Конкурс за пројекте удружења ради унапређења и заштите људских права у Републици Србији у оквиру програма „Борба против дискриминације и унапређење положаја осетљивих категорија становништва“

 

Конкурс за пројекте удружења ради унапређења и заштите људских права

Смернице за подносиоце предлога пројеката

Образац за писање предлога пројекта

Образац за буџет пројекта

Наративни буџет пројекта

Изјава о партнерству

 

Извештаји:

Извештај о реализацији пројекта

Завршни финансијски извештај

 

Резултати конкурса

Тип:

Сектор:

Датум ажурирања: 
11. Јул 2013.