ИПА 2012 - "Овде смо заједно - Европска подршка за инклузију Рома"

Пројекат „Овде смо заједно - Европска подршка за инклузију Рома“, вредан 4,8 милиона евра, који финансира Европска унија и спроводи Мисија ОЕБС у Србији, подржава спровођење Стратегије за унапређивање положаја Рома у Републици Србији. Најважнији партнери пројекта су Канцеларија за људска и мањинска права, Министарство здравља, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, НВО Праxис, Фонд за образовање Рома, Канцеларија за европске интеграције Владе Републике Србије и Тим за социјалну инклузију и смањење сиромаштва.

Пројекат подржава унапређење положаја Рома кроз шест компоненти - компоненте 4 и 6 ће се спроводити широм Србије, док ће 1, 2 и 3 бити спроведене у 20 пилот општина: Бела Паланка, Бојник, Бујановац, Књажевац, Коцељева, Ковин, Крагујевац, Крушевац, Лесковац, Нови Сад, Оџаци, Палилула, Панчево, Прокупље, Смедерево, Сомбор, Ваљево, Врање, Житорађа и Звездара), а компонента 5 ће, осим пилот општина, укључити и Обреновац.

1. Приступ основним правима - У сарадњи са ОЦД Праксис, пројекат обезбеђује подршку Ромима да добију лична документа, постану корисници здравствених, образовних и услуга социјалне заштите, као и да имају побољшан приступ правима. Уз то, кроз пројекат се пружа правна помоћ.

2. Формирање мобилних тимова - Пројекат се залаже за унапређење сарадње и размене информација између локалних институција које се баве социјалном инклузијом Рома. Мобилне тимове чине општински координатори за ромска питања, педагошки асистенти, здравствене медијаторке, као и представници Центара за социјални рад и Националне службе за запошљавање. У циљу обезбеђења одрживог квалитета услуга у систему здравствене заштите, пројекат ће пружити и подршку Министарству здравља у систематизацији позиција здравствених медијаторки.

3. Јачање капацитета организација цивилног друштва - Кроз подршку и обуку ромских, као и организација цивилног друштва које се баве интеграцијом Рома, пројекат подржава њихово активно учешће у процесу развоја и спровођења Локалних акционих планова за Роме.

4. Превентивни програми са циљем спречавања напуштања школовања - У сарадњи са Ромским образовним фондом, пројекат пружа подршку Министарству просвете, науке и технолошког развоја у успостављању и спровођењу програма чији је циљ да се спречи напуштање школовања у средњим школама широм Србије. Обезбеђене су месечне стипендије за ромске ученике, као и менторска и вршњачка подршка.

5. Унапређење услова становања – Пројекат пружа подршку Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у успостављању информационог система који ће омогућити праћење и унапређење услова становања у ромским насељима. У сарадњи са републичким институцијама, општинама и ромском заједницом биће развијена приступачна стамбена решења, а израдом урбанистичких планова и друге техничке документације, биће промовисана легализација изабраних ромских насеља. Процена стања стамбених услова и инфраструктурне опремљености у насељима и израђени планови послужиће као основа за унапређење насеља и објеката, које ће финансирати Европска унија средствима из ИПА 2013.

6. Одрживо запошљавање - У циљу стварања нових могућности за запошљавање Рома, предузећима која имају потенцијал за запошљавање Рома, као и ромским предузетницима ће бити обезбеђена подршка у виду опреме, менторства и обуке.

О пројекту "Европска подршка за инклузију Рома" СРБ

О пројекту "Европска подршка за инклузију Рома" ENG

Европска подршка за инклузију Рома, Гласник бр. 1

Европска подршка за инклузију Рома, Гласник бр. 2

Европска подршка за инклузију Рома, Гласник бр. 3

Европска подршка за инклузију Рома, Гласник бр. 4

Европска подршка за инклузију Рома, Гласник бр. 5

Европска подршка за инклузију Рома, Гласник бр. 5 (енг)

Европска подршка за инклузију Рома, Гласник бр. 6

Европска подршка за инклузију Рома, Гласник бр. 6 (енг)

Европска подршка за инклузију Рома, Гласник бр. 7

Европска подршка за инклузију Рома, Гласник бр. 7 (енг)

Постојећи модели за побољшање становања Рома

Стамбени модели за подстандардна ромска насеља

 

Филм "Мобилни тимови за инклузију Рома"

Филм о приступу основним правима

Филм о програму одрживог запошљавања

Филм о спречавању напуштања школовања

Филм о унапређењу услова становања

Oсновне карактеристике подстандардних ромских насеља у Србији

Процена стања у подстандардним ромским насељима

Публикација: Најбоље праксе у запошљавању Рома и Ромкиња

Публикација: Мобилни тимови за инклузију Рома (срб)

Publication: Mobile teams for Roma inclusion (eng)

Посетите нашу Facebook страницу

Тип:

Сектор:

Област:

Датум ажурирања: 
16. Дец 2016.
Povezane vesti: 
7 Апр 2017 08:41

Гошћа ТВ Коперникус била је Сузана Пауновић, директорка Канцеларије за људска и мањинска права која је са водитељком разговарала о пројекту који се тиче инклузије Рома „Овде смо заједно – Европска подршка за инклузију Рома“.