Поступак јавне набавке мале вредности (бр. ЈН У-5/2016): Услуге организовања службених путовања