Поступак јавне набавке мале вредности (бр. ЈН У-3/2014) за јавну набавку услуге обезбеђења хотелског смештаја у земљи и иностранству:

Тип:

Сектор:

Датум ажурирања: 
08. Maj 2015.